Он-лайн психологичско консултиране и промяна

Он-лайн психологичско консултиране и промяна

Подкрепа за бизнеса – треньор в организация

Обучение и развитие на служителите

Емоционална интелигентност

За какви личностни въпроси мога да съм ти от полза.

Разширяване на съзнателността по отношение на себе си и света, развитие на личностния потенциал и преследване на цели съобразно вижданията си за щастлив живот.

Партниране при справяне със съмненията и страха. Когато излезнеш извън зоната си на комфорт, развиваш потенциала си;

Развиване на себезапазване, себеразвитие, адаптивност; повишаване на устойчивостта;

Развиване на асертивност, независимост и лични граници;

Подобряване на емоционалния самоконтрол, работа с трудните емоции; oвладяване на интензивни емоции;

Промяна на възприятията за тревожност, напрежение и стрес и намаляването на нивата им;

Повишаване на уменията за вземане на решения, разрешаване на проблеми и целеполагане;

Подобряване на междуличностните взаимоотношения и комуникация – емпатичност, умения за ефективно слушане;

Подобряване на баланса-личен и професионален и повишаване качеството на живот;

Благодаря, че се свързваш с мен!

Изпрати ми своето запитване, разкажи ми за затрудненията си, ще отговоря до 48 часа. Ще напиша как бих могла да съм ти от полза, за да избереш как би искал/а да продължим.

С теб съм,
Надежда Савова

1 + 6 =