Обучение и развитие на служителите

Он-лайн психологичско консултиране и промяна

Подкрепа за бизнеса – треньор в организация

Обучение и развитие на служителите

Емоционална интелигентност

За какво мога да съм от полза?

Треньор обучение и развитие (Learning & Development partner). Цялостно консултиране относно обучението и развитието на служителите, възможност за избор от различни пакети абонаментна услуга или еднократни посещения на работното място.

Създаване и провеждане на обучителни програми за ключови бизнес умения за служители, съобразно персонализирана заявка;

Емоционална интелигентност на работното място. Развиване на умения за справяне с емоционални състояния, себезапазване, асертивност, гъвкавост, контрол върху импулса, разрешаване на конфликти и работа с трудни клиенти и т.н.;

Абонаментно психологическо консултиране за служителите в организациите като част от социалния пакет;

Подобряване на вътрешно-фимрените отношения и взаимодействия, както и на тези с клиенти и партньори;

Управление на стреса на работното място, превенция на изгарянето (burn out);

Подобряване на качеството на живот в бизнес организацията– баланс между лични и професионални сфери.

Благодаря, че се свързваш с мен!

Изпрати ми своето запитване, разкажи ми за затрудненията си, ще отговоря до 48 часа. Ще напиша как бих могла да съм ти от полза, за да избереш как би искал/а да продължим.

С теб съм,
Надежда Савова

5 + 13 =