Подкрепа за бизнеса – треньор в организация

Он-лайн психологичско консултиране и промяна

Подкрепа за бизнеса – треньор в организация

Обучение и развитие на служителите

Емоционална интелигентност

За какво мога да съм от полза?

Tреньор в бизнес организация партниращ на лидерите, ръководителите, собствениците, предприемачите при разрешаване на проблеми, планиране на дейността, ефективно управление на бизнеса, определяне на ясни приоритети и бизнес цели.

Развиване на личностни умения за лидери, мениджъри, собственици - гъвкавост, иновативност,асертивност, себезапазване, устойчивост, адаптивност, себеактуализация (самоусъвършенстване) и т.н. Това е инструмент за разрастване и процъфтяване на организацията, мотивиране и задържане на ключовите хора, а също е и част от социалния пакет на бизнесите на бъдещето.

Организационно консултиране -управление на хора и процеси;

Развиване и тренинг на бизнес умения на лидери на екипи, ръководители, собственици, предприемачи.

Подобряване на вътрешно-фимрените процеси, отношения и взаимодействия с клиенти и партньори;

Управление на стреса на работното място, превенция на изгарянето (burn out);

Разширяване на разбирането за мотивацията и професионалната роля. Защо спада мотивацията?

Подобряване на качеството на живот – баланс между лични и професионални сфери.

Благодаря, че се свързваш с мен!

Изпрати ми своето запитване, разкажи ми за затрудненията си, ще отговоря до 48 часа. Ще напиша как бих могла да съм ти от полза, за да избереш как би искал/а да продължим.

С теб съм,
Надежда Савова

2 + 2 =