Повече от обучение и развитие (Learning and Development)

Обучението и развитието на служителите е всичко, което насърчава професионалното и личностното израстване на служителите водещо до процъфтяване и разширяване на бизнеса, висока продуктивност, иновативност и конкурентност на пазара, дух на сплотеност сред екипите, ангажираност и удовлетвореност от добре свършена работа.

Организациите с дългосрочни цели за развитие на служителите си, печелят от задържането им, вместо наемането и въвеждането на нови кадри в работата.
Какво по-ценно от това, хората да работят по-добре и дългосрочно да остават в компанията. Това е още т.н. развитие или управление на таланти (talent development, talent management). Забелязва се тенденция служителите при кандидатстване за работа да предпочетат тези компании, които имат стратегия и план за обучение и развитие на служителите си. С други думи, професионалното развитие е по-високо оценено от финансовата възвръщаемост.Хората обвързват мотивацията си с реализирането на потенциала си за растеж и удовлетвореност в работата.

Например клиентите гледат на служителите в отдел „обслужване на клиенти“ като експерти в областта с уменията им да предоставят информация чрез диалог. Когато клиента говори с някого по даден въпрос, е ключово да бъде обслужен качествено и да усети, че нуждите му са задоволени и имат значение за бизнеса. Така че подобряването на уменията за работа с клиенти повишава пряко удовлетвореността им и води до ръст в продажбите в дългосрочен план.

За малкия бизнес едно от конкурентните предимства са страхотните екипи, така че задържането на най-ценните хората е ключово. Много служители избират да работят в малки организации, тъй като там развитието е по-бързо, неизбежно се сблъскват с безброй въпроси, нуждаещи се от решение, изискващо експертност в няколко области едновременно, излизайки извън зоните си на комфорт и компетентност, така че оставането на ключовите кадри е равносилно на запазване на бизнеса.

„Знанието е половината от битката“ G.I.Joe

Веднъж разбрали важността на обучението и развитието можем да започнем да правим малки крачки в тази посока. Mожем да изброим кои са ключовите умения, които биха направили така, че служителите да се справят повече от добре. Те вече работят за бизнеса и са невероятния актив, който доставя истинска стойост на клиентите. Мислейки за служителите дългосрочно – искат да останат и да си вършат работата дори още по-добре. Как да им помогнем, за да ни помогнат и те.

Развитие на бизнеса = развитие на потенциала на служителите
Това е стремеж за непрекъснато повишаване на знанията и развиване на хората надхвърлящо професионаните им задължения, правещо ги по-гъвкави, иновативни и креативни във всичките им роли, възвръщащо се в умножаване на успехите на организацията като цяло,тъй като тя е съвкупност от развития потенциал на хората в нея.

И така разработвайки ефективна стратегия за обучение и развитие можем да привлечем служители с подобни ценности, да мотивираме настящите си екипи и да задържим най-ценните си кадри дългосрочно.

Най-ценният ресурс на една организация са хората в нея.

Надежда Савова

Благодаря, че се свързваш с мен!

Изпрати ми своето запитване, разкажи ми за затрудненията си, ще отговоря до 48 часа. Ще напиша как бих могла да съм ти от полза, за да избереш как би искал/а да продължим.

С теб съм,
Надежда Савова

8 + 9 =