Защо спада мотивацията на работното място?

Много ръководители си мислят, че като увеличат заплатите ще мотивират
служителите, но това не е дългосрочно.

Ако разгледаме популярната пирамида за потребностите на Маслоу, но се опитаме да я разчетем в бизнес контекст, ще намерим повече отговори.

 

Първите две скали осигуряващи базовите потребности от физиологични нужди и сигурност са задължително условие за да можем да започнем да мислим в посока следващите три. С други думи, когато възнаграждението покрива базовите потребности, изведнъж губи важността си. Маслоу е прозрял, че човек не може цял живот да работи просто за пари.

Напред излизат следващите потребности, нуждаещи се от задоволяване.
Това е потребността от принадлежност, разбирана освен в семеен и в бизнес контекст. Чувства ли се служителят добре в работната среда, има ли микроклимат на взаимопомощ, осигурен ли е добър работен процес.

Какво може да направи работодателят, за да мотивира хората си?

Може да развива атмосфера и дух на екипност, да позволява работата да включва общуване между хората, да провежда регулярни срещи за обсъждане на работните процеси, задачи и т.н.

Следващата по ред потребност е от уважение, признание, постигане на успех и оценка, развитие в работата.

Основните върпоси са има ли уважение сред колегите, мениджърите показват ли такова отношение към подчинениете си. Признават ли се заслугите, добрите резултати награждават ли се. Доволните клиенти чуват ли се. Признава ли се важността на екипността при изпълнението на работните задачи или всеки дърпа чергата изтъквайки собствените си заслуги… Възможно ли е развитие и издигане в съответствие с личните силни и слаби страни на отличилите се от екипа. Какво се случва след като издигнат един от колегите… Какво остава извън опаковките на титлите и позициите в йерархичната стълбица, има ли човешко отношение и уважение, емпатия и разбиране.

Какво може да направи работодателят, за да мотивира и задържи хората си?
Може да делегира нови отговорности и да предлага съдържателна работа, да дава обратна връзка, за да се виждат резултатите. Важно е да се създава възможност за кариерно развитие, провеждане на обучения и развиване уменията на служителите.

Последни идват потребностите от самореализация съобразно личността – интересна или творческа работа, привлекателна позиция с гъвкаво работно време и опция за работа от вкъщи, стремеж към знания и развитие, самоусъвършенстване съобразно собствените разбирания.

Какво е нужно да направи работодателят, за да мотивира и задържи хората си?
Може да развива и обучава сътрудниците си, за да разгърнат потенциала си, да възлага по-сложна и отговорна работа, която да се извършва автономно,без постоянен контрол.

Като най-висша потребност е описана потребността от самореализация, това изисква от ръководителите да дадат на служителите чувството за смисъл, посока и цел отвъд стандартното разбиране за работа.

За да е истински мотивиран, удовлетворен и щастлив един добър служител, не е достатъчно само да получава добра заплата. Той трябва да чувства, че не просто ходи на работа, а се развива като личност – както професионално, така и личностно. Това развитие на служителите изгражда в тях нагласи, знания и умения,които се пренасят обратно в работата и подпомагат организацията и нейния път на развитие.

Развитие на бизнеса =Развитие на потенциала на служителите

 

Надежда Савова

Благодаря, че се свързваш с мен!

Изпрати ми своето запитване, разкажи ми за затрудненията си, ще отговоря до 48 часа. Ще напиша как бих могла да съм ти от полза, за да избереш как би искал/а да продължим.

С теб съм,
Надежда Савова

6 + 7 =