Какво е Личностно развитие

Какво е Личностно развитие ?

 

Тя дойде при мен и сподели, че се чувства неудовлетворена. Започна с работата и това, че ѝ беше предложена друга длъжност, по-ниска от предишната. Усещаше се самосъжаление, оскърбление, чувство за малоценност и безизходица. Сподели, че не чувства, че използва потенциала си, независимо, че има страхотно семейство, стабилна и добра работа по разбиранията на близките си, но тя усещаше че може повече …

 

Или наближавайки 50г. той се беше замислил какво е постигнал в живота, гледаше другите около себе си и си мислеше, че не е достигнал до нужното ниво в работата с клиентите и баланса личен-професионален живот, работеше много, харесваше работата си, но нещо липсваше…
Звучи ли ви познато…. 

 

Нека си припомним популярната пирамида на Маслоу. Когато човек е осигурил нуждите си от храна, вода, подслон и т.н. базови нужди се появяват мотиви за растеж, които не са от съществено значение за физическото му оцеляване, но му предоставят това, заради което си струва да се живее. Например нуждата от красота, творчество, майсторство и т.н. В последните две нива от пирамидата виждаме потребността от личностно развитие.

 

Какво е това? Това е процес на израстване и разширяване на съзнателността по отношение на себе си и света, развитие на личностния потенциал и преследване на цели съобразно вижданията си за щастлив живот. Това е стремеж да получим признание, уважение, успех и висока оценка съобразно нашите ценности, както и постижения, познание, себереализиране.

 

От къде можем да започнем, с отговор на въпроса кой съм аз, какво е важно за мен в живота– ценностите ни, какво ни носи смисъл, удовлетворение и радост от живота…… Какво е това, което диктува действията ни, придава смисъл и удовлетворение, в какво вярвам, как мисля…

 

Осъзнатостта е навикът да осмислям случващото се в и извън мен, да разбера истинските си нужди и преживявания, да се уча от опита и се развивам на база на това като предприемам крачки въз основа на осъзнати избори и цел.
Да живея осъзнато тук и сега, а не в тревоги за бъдещето или съжаления за миналото, да признавам грешките си и да се уча от тях, да се уча от гледните точки на другите и от опита им, да разширявам кръгозора си за света около нас.

 

Израстването изисква много работа и по отношение на съмненията и страха. Когато излезеш от зоната си на комфорт, постигаш потенциала си.
Ползите от личностното развитие са свързани с виждането на повече възможности, способност за излизане извън зоната на комфорт и предприемане на нови съпки като така развиваме потенциала си и следваме целите си. Гъвкавост при вземането на решения, по-добро здраве и благополучие, баланс между лични и професионален живот с осъзнати приоритети и т.н.

 

И в този смисъл „Единственият човек, с когото трябва да се сравняваш, си ти самият“. З.Фройд

 

С теб съм по твоя път, стани активен участник чрез изборите си,
Надежда Савова

 

Благодаря, че се свързваш с мен!

Изпрати ми своето запитване, разкажи ми за затрудненията си, ще отговоря до 48 часа. Ще напиша как бих могла да съм ти от полза, за да избереш как би искал/а да продължим.

С теб съм,
Надежда Савова

15 + 5 =