Асертивност

Асертивността е умение, което пази правата на индивида и служи за изграждане на ползотворни взаимоотношения, основани на уважение и зачитане на собствените желания, както и тези на околните. Предполага свободно общуване, споделяне на мисли и идеи, стремеж към...

Стрес и начини за справяне

Какво е стресът ? Най-просто казано реакция (телесна или психична) на възприета заплаха от средата. Тук е важно да отбележа, че различните хора възприемат едно и също събитие по коренно различни начини в зависимост от когнитивната му интерпретация и наличните ресурси...

Повече от обучение и развитие (Learning and Development)

Обучението и развитието на служителите е всичко, което насърчава професионалното и личностното израстване на служителите водещо до процъфтяване и разширяване на бизнеса, висока продуктивност, иновативност и конкурентност на пазара, дух на сплотеност сред екипите,...

Емоционална интелигентност – Какво е това ?

Най-общо казано съвкупност от умения, качества и характеристики, които могат да бъдат развити независимо от възрастта. Както се казва: „Аз съм твърде стара, за да се страхувам от промените, които животът ни носи.“Елизабет Гилбърт Важно е да осъзнаем, че емоциите имат...

Защо спада мотивацията на работното място?

Много ръководители си мислят, че като увеличат заплатите ще мотивиратслужителите, но това не е дългосрочно. Ако разгледаме популярната пирамида за потребностите на Маслоу, но се опитаме да я разчетем в бизнес контекст, ще намерим повече отговори.   Първите две...